آزمایشگاه دستگاههای فیزیکی وشیمیایی 

 در این بخش ها طیف وسیعی از آنالیزها انجام می شود . كلیه آزمایشها بر اساس SOPهای معتبرتهیه شده ازآخرین رفرانس های دارویی از جمله 
و با کمک دستگاههای پیشرفته انجام می گیرد.ازجمله انجام o  (فارماکوپه آمریکا ) USP  ، (فارماکوپه انگلیس ) BP ،( از فارماکوپه اروپا ) EP 

انجام آزمایشات پایداری تسریع شده وطولانی مدت جهت  o ، آزمایشات شیمیایی مواد اولیه ، انجام آزمایشات کامل فراوردهای نهایی تولید

  بررسی مطابقت  محصول با مشخصه های مورد نظرتا تاریخ انقضای مصرف تعیین شده به منظور اطمینان از کیفیت محصولات تولیدیکنترل شیمیایی آب مقطر تولیدی روزانه از بابت تعیین میزان مواد غیر مجاز از دیدگاه رفرانس های مورد تائید و  کنداکتیویته و PHانجام کنترل شیمیایی   روی آبهای فاضلاب تصفیه شده کارخانه به جهت لزوم رعایت استاندارد های زیست محیطی تهیه 

S.O.P هال لازم  جهت آنالیزمواد اولیه و محصولات مطابق با استانداردهای دارویی بین المللی وبه روز آوری آنها همکاری در جهت اجرای دوره های کار آموزی دانشجویان معرفی شده به شرکت از مراکز آموزشی عالی کشور

 

 

ما را دنبال کنید در

 

        

 

 

Conect To Us


Tel : 08338232412


Fax : 08338214649
تماس با ما


تلفن : 08338232412


فکس : 08338214649کلیه حقوق این تارنامه برای شرکت نیکان اکسیر باختر محفوظ می باشد وهر گونه کپی برداری از آن پیگرد قانونی دارد

Web design  by .GHALAEE  
  Tel : 09183880193