دستگاه ها

Polari meter

 pH meter

 Conductivity meter

Digital balance

Analytical Balance

High performance liquid chromatography (HPLC)

 Digital burette

 Oven (25- 250) °C

 Water bathes 

Dissolution Magnetic stirrer and rotator

  Conductivity meter and Magnetic stirrer

Laboratory Muffle Furnace (200- 1100) °C

Incubators and Ovens

Laboratory centrifuge

 Freezer and refrigerator

 Autoclaves

Mechanical shake

Disintegration

Ultrasonic – Cleaner

Karl Fischer Titrator

Deionized Water Machine

TLC viewer

Rotary

 Furnace

 Vacuum Oven

 

 

ما را دنبال کنید در

 

        

 

 

Conect To Us


Tel : 08338232412


Fax : 08338214649
تماس با ما


تلفن : 08338232412


فکس : 08338214649کلیه حقوق این تارنامه برای شرکت نیکان اکسیر باختر محفوظ می باشد وهر گونه کپی برداری از آن پیگرد قانونی دارد

Web design  by .GHALAEE  
  Tel : 09183880193